brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 06.04.2019

LAMB AND POTATO PIE

Serves 4/6

Ingredients

800g lamb rump

2 tbsp olive oil

75g butter, softened

1kg potatoes, peeled and thinly sliced

4 onions, peeled and thinly sliced

3 bay leaves

500ml vegetable stock

Salt and black pepper

 

Method

-          Preheat the oven to 200C/Gas6

-          Season the lamb; heat the oil in a large frying pan over a high heat and cook the meat on both sides until well browned; lift it out and put to one side

-          grease the casserole dish with half the butter and lay a third of the potatoes in it; scatter half the onions over the potatoes, season well with salt, but lightly with pepper, and tuck the bay leaves in; cover with a further third of the potatoes then lay the browned lamb over these

-          put the rest of the onions around the meat in the gaps at the edge of the dish; take the final third of the sliced potatoes and arrange them around the edge of the dish, generously overlapping them, so that most of the lamb remains in view; spoon the stock over the meat and potatoes and dot the potatoes with the remaining butter

-          cover tightly with foil and place on the middle rack of the preheated oven; bake for 45 minutes, then remove the foil, reduce the heat to 150C/Gas2 and cook for 45 minutes or so more, until the potatoes are lightly coloured and the meat is tender

 

TORTA TAL-HARUF U PATATA

Ghal 4/6 persuni

800g rump tal-haruf

2 imgharef zejt taz-zebbuga

75g butir imrattab

1kg patata, mqaxxra u mqatta’fi slices irqaq

4 basliet, imqaxxra u mqattaghin fi slices irqaq

3 weraq tar-rand

500ml stokk tal-haxix

Melh u bzar iswed

 

-          sahhan il-forn ghal 200C/Gas6

-          hawwar il-haruf; sahhan iz-zejt go tagen kbir fuq nar oghli u sajjar il-laham fuq iz-zewg nahhat sakemm jihmar; nehhi minn got-tagen u hallih f’genb

-          idlek casserole dish b’nofs il-butir u poggi terzi tal-patata fil-qiegh; ferrex nofs il-basal fuq il-patata u hawwar sew b’hafna melh izda ftit bzar; dahhal il-weraq tal-rand bejn il-patata u l-basal; ghatti b’terz iehor tal-patata mbaghad poggi l-haruf fuq kollox

-          poggi l-kumplament tal-basal madwar il-laham fejn hemm il-post madwar ix-xifer tad-dixx; hu t-terz tal-patata li fadal u irranghom madwar ix-xifer tad-dixx u rikkibhom sew. Halli hafna mil-haruf jidher; ferragh l-istokk fuq il-laham u l-patata; qassam il-butir li fadal fil-wicc tal-patata

-          ghatti sew bil-foil u poggi fuq xkaffa tan-nofs fil-forn; sajjar ghal 45 minuta; nehhi l-foil, baxxi n-nar ghal 150C/Gas2 u sajjar ghal madwar 45minuta ohra, sakemm il-patata tihmar ftit u l-laham ikun tari

 

What's on

21st September 2019 opening hours

21st September 2019 opening hours

21st September 2019 openi...
Read more

15th August 2019 ~ Opening hours

15th August 2019 ~ Opening hours

15th August 2019 ~ Openin...
Read more