brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 09.03.2019

QUINOA, BEETROOT AND AVOCADO SALAD

Serves 6

Ingredients

400g uncooked quinoa

5 medium sized cooked beetroots

3 ripe avocados
150g soft goat’s cheese

5 tbsp pomegranate seeds

2 tbsp olive oil

Juice of ½ lemon

 

Method

-          Wash the quinoa thoroughly under a tap in a sieve before putting it in a saucepan with roughly double the quantity of water to quinoa

-          Bring it to the boil, then turn down the heat and leave it to simmer gently for 12-15 minutes; at this point most of the water should have been absorbed, so turn off the heat and leave it to steam for 5 minutes with the lid on; taste the grains to check they are cooked

-          While the quinoa is cooking, slice the beetroots into small wedges; do the same with the avocado, crumble or slice the goat’s cheese

-          When the quinoa is no longer piping hot, stir through three-quarters of the beetroot, goat’s cheese, pomegranate seeds, olive oil and lemon juice; serve the salad in a dish and sprinkle over the remaining ingredients; add the avocado just before serving so it doesn’t heat up too much and go soft

 

INSALATA BIL-QUINOA, PITRAVI U AVOCADO

Ghal 6 persuni

400g quinoa mhux imsajjra

5 pitravi ta’daqs medju, msajjra

3 avocados misjura

150g gobon tal-mghoz, artab

5 imgharef zerriegha tar-rummin

2 imgharef zejt taz-zebbuga

Meraq ta’nofs lummija

 

-          Ahsel il-quinona sew that il-vit u go passatur; poggiha go borma ma’madru d-doppju ilma, tal-quantita tal-quinoa

-          Halliha tiftah taghli, imbaghad baxxi n-nar u halliha ttektek ghal 12-15 il-minuta; l-ilma jkun kwazi nxtorob kollu ghalhekk, itfi n-nar u halli l-quinoa ghal 5 minuti fil-fwar taghha fil-borma mghottija; duq il-quinoa biex tkun zgura li saret

-          Sakemm il-quinoa qiegheda ssir, fellel il-pitravi u l-avocado; farrak jew is-slajsja il-gobon

-          Meta l-quinoa ma tkunx ghada tahraq hafna, zid tlett kwarti mil-pitravi, il-gobon, iz-zerriegha tar-rummin, iz-zejt taz-zebbuga u l-meraq tal-lumi; servi l-insalata go dish u ferrex fil-wicc il-kumplament tal-ingregjenti; zid l-avocado fl-ahhar biex ma tishonx wisq u tirtab

 

What's on

21st September 2019 opening hours

21st September 2019 opening hours

21st September 2019 openi...
Read more

15th August 2019 ~ Opening hours

15th August 2019 ~ Opening hours

15th August 2019 ~ Openin...
Read more