brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 02.02.2019

ARTICHOKE BROAD BEAN AND FARRO SALAD

 

Serves 6

Ingredients

250g pearled farro

1 x 520g jar Carciofi alla Romana

Grated zest of ½ lemon

Juice of 1 lemon

5 tbsp olive oil
120ml white wine

500g shelled broad beans

Salt and freshly ground black pepper

Small bunch of mint leaves

150g ricotta salata

 

Method

-          Put the farro in a large saucepan, cover with a few centimetres of water and bring to the boil; simmer for 20-25 minutes until it is al dente, then drain; transfer to a large bowl

-          Simmer the wine in a pan for a minute to reduce it slightly, then add the broad beans and simmer for 3 minutes until almost tender, add the drained and quartered artichokes together with 3 tablespoons of the olive oil and cook for a minute to heat through; season with salt and pepper to taste then add the lemon juice and the zest

-          Add the artichokes and broad beans to the farro; add the mint u season again; place in a serving dish and crumble the ricotta salata over the top; pour the remaining olive oil over the salad and some more mint leaves 

 

INSALATA BIL-QAQOCC, FUL U FARRO

Ghal 6 persuni

250g farro

Vazett ta’520g qaqocc alla Romana

Qoxra mahkuka ta’nofs lummija

Meraq ta’lummija wahda

5 imgharef zejt taz-zebbuga

120ml inbid abjad

500g ful bla qoxra

Melh u bzar iswed midhun frisk

Ponn weraq tan-naniegh frisk

150g irkotta mellha (ricotta salata)

 

-          Poggi l-farro go borma kbira, ghatti bi ftit centimetri tal-ilma u hallih jiftah jaghli; hallih itetek ghal 20-25 minuta sakemm ikun al dente, saffih u poggih go skutella kbira

-          Tektek l-inbid go borma ghal minuta biex jonqos ftit, zid il-ful u tektek ghal 3 minuti sakemm kwazi jkun sar, saffi l-qaqocc u qattaghhom f’erbgha u zidhom mal-ful flimkien ma 3 imgharef zejt taz-zebbuga u sahhan ghal minuta; hawwar bil-melh u bzar kemm tiggosta mbaghad zid il-meraq u l-qoxra tal-lummija

-          Zid il-qaqocc u l-ful mal-farro; ixhet il-weraq tan-naniegh u erga hawwar bil-melh u bzar; poggi go dixx li ses-servi fih u farrak l-irkotta salta fuq l-insalta; roxx iz-zejt li fada u ftit weraq tan-naniegh

What's on

Good Friday and Easter Sunday

Good Friday and Easter Sunday

Good Friday and Easter Su...
Read more

31st March opening hours

31st March opening hours

31st March opening hours...
Read more