brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 08.12.2018

CRISPIE REINDEERS

Makes 20

Ingredients

50g butter

180g white marshmallows

125g crisp rice cereal (Rice Krispies)

250g dark chocolate

40 pretzels

20 red round sweets

White icing

 

Method

-          Melt the butter in a large saucepan; add the marshmallows and stir constantly until melted; remove from the heat and stir in the cereal until well coated

-          Use a greased spoon to transfer to a lined and buttered 20 x 30cm tin; press down using a sheet of baking paper to give a level top; leave until cooled and set, then cut into 20 rectangles; cut 5 long strips, then cut each strip into 4; arrange on a lined tray and push a lolly stick into each one

-          Melt the chocolate and spread over two-thirds of the crispie; leave the third closest to the stick uncovered; add the pretzels as antlers and a red sweet for a nose; roll tiny balls of white ready-to roll icing for eyes and press in, adding a dot of chocolate for the pupils; chill until set

 

CRISPIE REINDEERS

 

Tohrog 20

50g butir

180g marshmallows bojod

125g cereali tar-ross (rice Krispies)

250g cikkulata skura

40 pretzels

20 helwa tonda, hamra

Icing abjad

 

-          Dewweb il-butir go borma kbira; zid il-marshmallows and hawwad il-hin kollu sakemm idubu; nehhi minn fuq in-nar u zid ic-cerali; hallat sew sakemm ikunu kollha miksijja bit-tahlita tal-marshmallows

-          Uza mgharfa midluka biz-zejt biex titrasferixxi t-tahlita go forma midluka u miksija ta’20 x 30cm; ghafas lisfel b’karta tal-forn biex ikollok wicc livell; hallih jiksah u jaghqad imbaghad aqata’f’ghoxrin rettangolu; lewwel aqta’5 strixxi mit-tul imbaghad aqta’kull strixxa f’erbgha; poggi fuq dixx miksi bil-foil u dahhal stikka tal-lollipops f’kull wahda

-          Dewweb ic-cikkulata u idlek zewg terzi mir-rettangoli; halli t-terz ta’hdejn l-istikka bla cikkulata; zid il-pretzels biex tifforma l-qrun u helwa hamra ghall-imnieher; gerbeb zewg bocci zghir bojod tal-icing u poggihom bhalha ghajnejn; aghmel tikka cikkulata fuq l-ghajnejn; hallihom gol-fridge sakemm jaghqdu