brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 03.02.2018

CORNED BEEF PIES

 

Serves 4

Ingredient

2tbsp vegetable oil

200g pancetta

1 onion sliced

1 clove garlic, chopped

500g corned beef cut into cubes

6 gherkins

2 carrots diced

200ml bitter beer

200ml beef stock

1 tbsp parsley, chopped

1 tsp caster sugar

Salt and pepper

Beaten egg to glaze

400g puff pastry

 

Method

-          Pre-heat the oven to 180C/Gas4; heat 1 tablespoon vegetable oil in a saucepan and fry the pancetta until crisp; remove and drain on kitchen paper

-          Add another tablespoon of vegetable oil to the pan and fry the onion and garlic for 5-6 minutes, until soft; add the cooked bacon, corned beef cubes, gherkins, carrots, bitter, beef stock, chopped parsley and sugar to the pan and season well with salt and pepper

-          Bring to the boil then simmer for 25 minutes; remove from the heat and let the mixture cool completely to prevent the pastry lid from becoming soggy

-          Roll out the pastry and cut into 4 pieces large enough to cover the pie dishes

-          Divide the filling between 4 individual pie dishes; brush the edges of each pie dish with the beaten egg, sit a pastry lid on top, then trim the pastry to fit; brush the pastry with more beaten egg and bake in the oven for 20 minutes, until crisp and golden; serve with vegetables of your choice

 

TORTI TAL-CORNED BEEF

 

Tohrog 4 torti

2 imgharef zejt vegetali

200g pancetta

Basla mqatta’fi slajsis

Sinna tewm, imqatta

500g corned beef, imqatta’f’dadi

6 hjarit zghar immarinati (gherkins)

2 karrotti mqattaghin f’dadi

200ml birra morra

200ml stokk tac-canga

Mgharfa tursin imqatta’

Kuccarina zokkor fin

Melh u bzar

Bajda mhabbta

400g ghagina sfuljurata

 

-          Sahhan il-forn ghal 180C/Gas4; sahhan mgharfa miz-zejt go borma u ghaqli l-pancetta sakemm titbaskat; nehhi minn gol-borma u poggi fuq karta tal-kcina

-          Zid l-imgharfa li fadal taz-zejt fil-borma u ghaqli l-basla u t-tewma ghal 5-6 minuti sakemm jirtabu; zid il-bacon, il corned beef, il-hjar zghar, il-karrotti, il-birra, l-istokk, it-tursin imqatta u z-zokkor u hawwar sew bil-melh u bzar

-          Halli t-tahlita tiftah taghli u halliha t-tektek ghal 25 minuta; nehhi minn fuq in-nar u halliha tiksah kompletamnet biex l-ghatu tal-ghagina ma jirtabx

-          Iftah l-ghagina u ghaqta’ f’erbgha bicciet kbar bizzejjed biex jiksu l-wicc tad-dixxijiet tat-torti

-          Qassam it-tahlita bejn 4 dixxijiet tat-torti; idlek ix-xifer ta’kull dixx bil-bajda mhabbta u poggi bicca ghagina fil-wicc; aqta l-ghagina ghad-daqs tad-dixx tat-torti; idlek l-ghagina bil-bajda mhabbta u sajjar gol-forn ghal 20 minuta sakemm il-wicc jitbaskat u jihmar; servi bil-hxejjex li tiggosta

 

 

image caption

image caption

What's on

10th February 2018

10th February 2018

10th February 2018...
Read more

31st December 2017

31st December 2017

31st December 2017...
Read more