brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 03.02.2018

BANANA AND CARDAMOM CAKE

Serves 12

Ingredients

375g bananas (peeled weight)

1 tbsp lemon juice

200g plain flour

2 tsp baking powder

A pinch of salt

90g golden caster sugar

90g light muscovado sugar

2 eggs

4 tbsp vegetable oil

 

To finish

10 green cardamom pods

2 tbsp golden caster sugar

 

Method

-          Preheat the oven to 170C/Gas3-4; line a square 20cm cake tin with baking parchment

-          Break the bananas into short chunks, then put them into a bowl and mash roughly with a fork; do not turn them into a puree; stir in the lemon juice

-          Sift together the flour, baking powder and salt

-          Break open the cardamom pods, remove the dark brown seeds, then crush them to a fine powder using a pestle and mortar; mix them with the 2 tbsp golden caster sugar and set aside for later

-          Put the golden caster and muscovado sugar into the bowl of an electric mixer; break the eggs into the sugar, then beat, using the whisk for three to four minutes until light and creamy; pour in the oil, slowly with the mixer on a moderate speed

-          Fold the flour and baking powder into the mixture; fold in the crushed bananas, briefly, taking care to distribute them evenly but without crushing them any further

-          Transfer the mixture to the prepared cake tin; sprinkle the surface with the sugar and cardamom mixture; bake in the preheated oven for 35 minutes, or until lightly firm on top, remove from the oven and leave to settle in its tin, for about 20 minutes

-          Lift the cake from its tin, then place on a rack and leave to cool; cut the cake into three equal rectangles, then cut those into four to give 12 small pieces; serve on their own with a fruit salad

 

KEJK TAL-BANANA U KARDAMOMU

Tohrog 12 il-bicca

375g bananas (piz tal-banana mqaxxra)

Mgharfa meraq tal-lumi

200g dqiq plain

2 kuccarini baking powder

Ponta melh

90g zokkor fin dehebi

90g zokkor muscovado car

2 bajdiet

4 mgharef zejt vegetali

 

Ghal wicc

10 bicciet kardamomu

2 imgharef zokkor fin

 

-          Sahhan il-forn ghal 170C/Gas 3-4; iksi forma tal-kejk ta’20cm kwadru bil-karta tal-forn

-          Qatta’l-banana f’bicciet kbar u poggihom go skutella; im-maxxjhom b’furketta izda taghilhomx puree; zid il-meraq tal-lumi

-          Gharbel flimkien, id-dqiq, il-baking powder u l-melh

-          Iftah l-imziwed tal-karamum u nehhi z-zerriegha kannella u farrak fi trab fin go meriss; hallathom ma’zewg imgharef zokkor fin dehebi u poggi fil-genb ghal aktar tard

-          Poggi z-zokkor fin dehebi u z-zokkor muscovado go skutella ta’mixer tal-eletriku; zid il-bajd u habbat sew ghal 3 jew 4 minuti sakemm it-tahlita ticcara u tihifif; ferragh iz-zejt bil-mod bil-mixer ghada d-dur fuq setting medju

-          Dahhal it-tahlita tad-dqiq imbaghad dahhal il-bananas bil-mod u ghodoq attenta li thallathom sew izda tfarrakhomx izjed milli huma

-          Poggi t-tahlita gol-forma tal-kejk u ferrex iz-zokkor u l-kardamum fil-wicc; sajjar gol-forn shun ghal 35 minuta jew sakemm il-wicc jkun ftit sod; ohrog minn gol-forn u hallih fil-forma ghal madwar 20 minuta

-          Nehhi l-kejk minn gol-forma u hallih jiksah; qatta’fi tlett rettangoli ndaqs, imbaghad qattaghghom f’erbgha bicciet kull wahda biex tispicca bi tnax il-bicca; servi wahdu jew bi fruit salad