brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 20.01.2018

CHOCOLATE, HAZELNUT AND RICOTTA CAKE

 

Serves 10

Ingredients

Unsalted butter for the tin

250g shelled hazelnuts, toasted

225g unsalted butter, softened

250g caster sugar

8 eggs separated

250g ricotta

Finely grated zest of 5 lemons

65g plain flour

150g dark chocolate, grated

 

Method

-          Preheat the oven to 180C/Gas4; butter a 30cm round cake tin that is 5cm deep and line the base with greaseproof paper

-          Coarsely chop the nuts in a food processor

-          Beat the butter and sugar together until pale and light; add the egg yolks, one by one, beating well

-          In a separate bowl, beat the ricotta lightly with a fork; add the lemon zest and the chopped nuts

-          In a third bowl, whisk the egg whites until they form soft peaks

-          Fold the egg yolk and butter mixture into the ricotta; sift in the flour and fold it in

-          Finally fold in the whisked egg whites; spoon into the prepared tin and bake for 35 minutes or until set

-          Remove the cake from the tin to a plate and leave for 5 minutes then, while it is still warm, cover with the grated chocolate, which will immediately melt

 

KEJK BIC-CIKKULATA, GELLEWZ U IRKOTTA

Ghal 10 persuni

Butir mhux mielah ghal forma tal-kejk

250g gellewz bla qoxra inkaljat

225g butir mhux mielah, imrattab

250g zokkor fin

8 bajdiet bl-abjad u l-isfar isseparati

250g irkotta

Qoxra mahkuka ta 5 lummijiet

65g dqiq plain

150g cikkulata skura, mahkuka

 

-          Sahhan il-forn ghal 180C/Gas4; idlek forma tal-kejk ta; 30cm u fonda 5cm u iksi l-qih bil-karta tal-forn

-          Farrak il-gellewz

-          Habbat il-butir u z-zokkor flimkien sakemm jiccaraw u jihfifu; zid l-isfra tal-bajd wiehed, wiehed; habbat sew

-          Go skutella ohra, farrak l-irkotta b’furketta; zid il-qoxra tal-lumi u l-gellewz

-          Go skutella ohra, habbat l-abjad tal-bajd sakemm jibdew jaghqdu

-          Dahhal it-tahlita tal-isfra tal-bajd u l-butir go l-irkotta; gharbel id-dqiq fil-wicc u dahhal sew

-          Fl-ahhar, dahhal l-abjad tal-bajd; poggi t-tahlita tal-kejk gol-forma u sajjar ghal madwar 35minuta jew sakemm jaghqad

-          Nehhi l-kejk minn gol-forma u poggi fuq platt u hallih ghal 5 minuti, imbaghad meta jkun ghadu shun, roxx ic-cikkulata mahkua fil-wicc li fil-pront tibda ddub

 

image caption

image caption

What's on

10th February 2018

10th February 2018

10th February 2018...
Read more

31st December 2017

31st December 2017

31st December 2017...
Read more