brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 20.01.2018

image caption

SPICY CHICKEN BREASTS WITH TOMATO SALSA

Serves 4

Ingredients

1tbsp smoked paprika

2tsp dried oregano

Leaves of 3 sprigs of thyme

¼ tsp cayenne pepper

½ tsp smoked sea salt flakes

2 garlic cloves, crushed

2 tbsp olive oil

4 skinless chicken breasts

For the tomato salsa

250g tomatoes, diced

2 garlic cloves, finely chopped

1 red chilli finely chopped (optional)

4 spring onions, finely chopped

Bunch fresh coriander, chopped

2 tbsp extra-virgin olive oil

 

Method

-          First, make the spice paste; combine the paprika, oregano, thyme, cayenne pepper, salt, garlic and olive oil in a small bowl and set aside

-          Lay the chicken breasts on a chopping board and cut through each horizontally, being careful not to cut all the way through to the other side; open out the breasts so they resemble butterflies

-          Rub the spice paste all over the chicken, then put the chicken in a shallow dish, cover and chill for 2-3 hours to marinate

-          Mix all the salsa ingredients together in a bowl with some seasoning; cover and chill

-          Take the chicken out of the fridge 15 minutes before you are ready to cook it; heat a griddle pan to medium heat; cook the chicken for 4 minutes each side until cooked through; serve with the salsa

 

SDIRI TAT-TIGIEG BIL-HWAWAR U ZALZA TAT-TADAM

Ghal 4 persuni

Mgharfa paprika iffumigata

2 kuccarini origanu niexef

Il-weraq ta’3 freighi tat-timu

¼ ta’kuccarina bzar ahmar (cayenne pepper)

½ kuccarina bicciet tal-melh iffumikat

2 sinniet tewm mghaffga

2 imgharef zejt tal-zebbuga

4 sdiri tat-tigieg bla qoxra

Ghaz-zalza tat-tadam

250g tadam, imqatta’ f’dadi

2 sinniet tewm, imqattajn irqiq

Chilli ahmar imqatta’rqiq (jekk trid)

4 spring onions

Mazz koskor frisk, imqatta’

2 imgharef zejt taz-zebbuga extra vergni

 

-          L-ewwel ghamel il-paste; hallat flimkien, il-paprika, l’origanu, it-timu, il cayenne pepper, il-melh u z-zejt go skutella zghira u halli fil-genb

-          Poggi s-sdiri tat-tigiega fuq chopping board u aqtaghhom minn nofs izda oqghod attenta li ma’ taqtaghhomx fi tnejn; iftahhom biex jigu qieshom frifet

-          Idlek il paste fuq it-tigieg imbaghad poggihom go dixx baxx; aghtihom u hallihom fil-fridge ghal madwar saghtejn jew tlieta biex immarinaw

-          Hallat l-ingredjenit kollha taz-zalza, hawwar, ghattihom u poggihom fil-fridge

-          Ohrog it-tigieg minn gol fridge 15 il-minuta qabel ma tkun se sajjarhom; sahhan tagen fuq nar medju u sajjat it-tigieg ghal 4 minuti fuq kull nahha sakemm isiru sew; servihom biz-zalza