brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 13.01.2018

BAKED RICOTTA

Serves 6

Ingredients

Unsalted butter and grated parmesan for the dish

2 handfuls of fresh basil leaves

A handful of fresh mint leaves

A handful of fresh parsley leaves

500g ricotta

120ml double cream

2 eggs

150g grated parmesan

12 black olives, stoned and chopped

 

Method

-          preheat the oven to 190C/Gas5

-          using a little butter grease the sides and bottom of a round 28cm springform tin; sprinkle enough parmesan to coat the sides and bottom of the tin; shake out any excess cheese

-          put the herbs into a food processor and put half the ricotta and cream on the top; blend until bright green, add the remainder of the ricotta and cream and blend again; add the eggs one at a time and process until well incorporated; season with sea salt and black pepper and then fold in the parmesan

-          spoon the mixture into the tin and spread the olives over the top; bake for 20 minutes; the pie should rise and have a brown crust, but still be soft in the centre; allow to stand for 5 minutes and serve

 

IRKOTTA FIL-FORN

Ghal 6 persuni

Butir mhux mielah u parmiggjan midhun ghad-dixx

2 ponniet weraq tal-habaq frisk

Ponn weraq tan-naniegh frisk

Ponn weraq tat-tursin frisk

500g irkotta

120ml krema doppja

2 bajdiet

150g parmiggjan midhun

12 il-zebbuga sewda, bla ghadma u mqattaghin

 

-          sahhan il-forn ghal 190C/Gas5

-          uza ftit butir biex tidlek il-gnub u l-qiegh ta’forma tonda ta 28cm tal-molla; roxx bizzejjed parmiggan mahkuk biex tiksi l-gnub u l-qiegh tal-forma; farfar il-gobon zejjed

-          poggi l-hxejjex aromatici, nofs l-irkotta u nofs il-krema, go food processor u hallat sakemm it-tahlita ssir hadra; zid il-kumplament tal-irkotta u l-krema u kompli hawwad; zid il-bajd wahda, wahda u p-processa t-tahita sakemm jidhol kollox flimkien; hawwar bil-melh u bzar iswed imbaghad dahhal il-parmiggjan

-          ifrex it-tahlita gol-forma u lixxa l-wicc; poggi z-zebbug fil-wicc u sajjar ghal 20 minuta; it-torta ghandi tgholha u tihmar fil-wicc izda n-nofs ikun ghadu artab; halliha toqghod ghal 5 minuti mbaghad servi