brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 13.01.2018

POPCORN SQUARES

 

Makes 16 squares

Ingredients

50g desiccated coconut

50g chopped almonds or hazelnuts

100g toffee popcorn

50g rice pops cereal

75g candied strawberries chopped

75g cranberries or dried apricots chopped

50g butter

300g marshmallows

 

Method

-          Line a 20cm square cake tin with baking paper; lightly toast the coconut in a dry frying pan or in the microwave; watch carefully or it will burn; tip into a mixing bowl and mix with the almonds or hazelnuts, popcorn, rice cereal and fried fruit

-          Melt the butter and add the marshmallows, stir over a low heat until the marshmallows have completely melted then pour onto the popcorn mixture and stir until everything is well mixed

-          Pack the mixture into the tin; use damp hands to compress the mixture and leave to set in the fridge for a couple of hours, then turn out and cut into squares or bars

 

KWADRETTI BIL-POPCORN

Tohrog 16 il-kwadru

50g coconut

50g lewz jew gellewz imfarrak

100g popcorn bit-toffee

50g cereali tar-ross

75g frawli niexfa, mqatta’

75g cranberries jew berquq niexef imqatta’

50g butir

300g marshmallows

 

-          Iksi forma kwadra ta’20cm bil-karta tal-forn; ixwi hafif il-coconut jew f’tagen bla zejt jew gol-microwave; oqghod attenta ghaliex jinharaq malajr; itfa go skutella u hallat mal-lewz jew gellewz, popcorn, cereali tar-ross u l-frott niexef

-          Hol il-butir go borma u zid il-marshmallows, hawwad fuq nar baxx sakemm il-marshmallows idubu ghal kollox imbaghad ferragh fuq it-tahlita tal-popcorn u hawwad sew sakemm kollox jithallat sew

-          Itfa gol-forma u ghafas sew l-isfel b’idejk nidja; poggi gol fridge ghal madwar saghetjn sakemm jaghqad, ohrog minn gol forma u qatta’fi kwadri

image caption

image caption