brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 13.01.2018

MINCEMEAT, APPLE AND PANETTONE PUDDING

Serves 4

Ingredients

500g apples

2 tbsp water

100g mincemeat

60g butter

250g panettone

1 tbsp demerara sugar

 

Method

-          Preheat the oven to 180C/Gas4; peel and core the apples, then cut into large pieces; put them into a saucepan, add the water and bring to the boil; lower the heat and leave the apples to soften and become a puree; remove from the heat and stir in the mincemeat, taking care not to overmix; transfer to a baking dish

-          Melt the butter in a pan; blitz the panettone in a processor until you have coarse crumbs; stir the crumbs into the melted butter and mix thoroughly but so much that you compact the mixture; you should have a loose, moist jumble of crumbs and dried fruit

-          Tip the crumbs over the apple mixture, leaving the surface rough; sprinkle over the demerara sugar and bake for about 20 minutes, until the top is a deep golden brown; serve with ice cream, crème fraiche or cream

 

 

PUDINA BIL-MINCEMEAT, TUFFIEH U PANETTONE

 

Ghal 4 persuni

500g tuffieh

2 imgharef ilma

100g mincemeat

60g butir

250g panettone

Mgharfa zokkor demerara

 

-          Sahhan il-forn ghal 180C/Gas4; qaxxar it-tuffieh u nehhilhom iz-zerriegha; qattaghhom f’bicciet kbar; poggihom go borma ma l’ilma u hallihom jifthu jaghlu; baxxi n-nar u halli t-tuffieh jirtabu u jsiru puree; nehhi minn fuq in-nar u zid il-mincemeat; oqghod attenta li ma thallatx wisq; poggi t-tahlita go dixx tal-forn

-          Dewweb il-butir go tagen; poggi l-panettone go food processor u farrak fi frak kbar; zid il-frak tal-panettone mal-butir u hawwad sew izda mhux li jaghqdu flimkien; irid ikollok tahlita ta’frak u frott imxarrba bil-butir

-          Itfa’ it-tahlita tal-frak fuq it-tahlita tat-tuffieh u halli l-wicc imharbat; roxx iz-zokkor demerara u sajjar ghal 20 minuta, sakemm il-wicc ikollu kulur dehebi skur; servi bil-gelat, crème fraiche jew krema