brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 06.01.2018

FIG, ORANGE AND HONEY CAKE

Serves 10

Ingredients

325g dried figs

225g butter, cool but not hard, cut into small chunks

225g golden caster sugar

4 large eggs

175g plain flour

75g ground almonds

Juice 2 small oranges, grated zest of 1

4 tbsp honey

2 tsp orange flower water

 

Method

-          Preheat the oven to 180C/Gas4; snip the hard stalks from the figs, then chop them coarsely into raisin sized pieces

-          Put the butter and sugar in the bowl of an electric mixer and beat until fluffy and white, scraping down the sides of the bowl as you go; mix the flour and almonds together

-          Slowly beat the eggs into the butter and sugar one at a time; add a third of the flour and almonds, turn the mixer off, add another third and beat slowly and briefly, then add the final third, again mixing briefly; too fast a mixing will make the cake heavy

-          Fold in the chopped figs and the zest and juice of one of the oranges, taking great care not to over-mix; transfer the mixture to the prepared tin, gently smoothing the top

-          Bake for 35-40 minutes until the top is golden and the cake is firm to the touch

-          Melt the honey with the juice of the second orange and the orange blossom water; put the cake, still in its tin on a plate, then spoon over the warm honey and orange juice; leave to cool for a little

-          Remove from the tin and serve slightly warm or even cold

 

KEJK BIT-TIN, LARING U GHASEL

Ghal 10 persuni

325g tin niexef

225g butir kiesah izda mhux ibes, imqatta’ f’bicciet zghar

225g zokkor fin dehebi

4 bajdiet kbar

175g dqiq plain

75g lewz midhun

Meraq ta’zewg laringiet u qoxra mahkuka ta’wahda

4 imgharef ghasel

2 imgharef ilma zghar

 

-          Sahhan il-forn ghal 180C/Gas4; ghaqta z-zokk iebes minn got-tin u qattaghhom f’daqs taz-zbieb

-          Poggi il-butir u z-zokkor go skutella ta’mixer ta’l-eletriku u habbat sakkem it-tahlita tibjghad u tihfif; hallat id-dqiq u l-lewz midhun flimkien

-          Habbat bil-mod il-bajd wahda, wahda got-tahlita tal-butir u zokkor; zid terz mit-tahlita tad-dqiq u l-lewz, itfi l-beater, zid terz iehor u habbat ftit u bil-mod, imbaghad zid l-ahhar terz u erga habbat ghal-ftit; jekk thabbat bil-qawwi l-kejk jigi tqil

-          Dahhal it-tin, il-qoxra tal-laringa u meraq ta’laringa wahda u oqghod attenta li ma thallatx wisq; itfa t-tahlita go forma tal-kejk ta 23cm, midluka u bil-qih miksi bil-karta tal-forn

-          Sajjar ghal 35-40 minuta sakemm il-wicc isir dehebi u meta tmissu, l-kejk ikun sod

-          Dewweb l-ghasel mal-meraq tat-tieni laringa u l-ilma zghar; poggi l-kejk, li ghadu fil-forma, fuq platt, u ferragh fuqu l-ghasel u l-meraq tal-laringa; hallih jiksah ghal ftit

-          Nehhi minn gol-forma u servi meta jkun ghadu ftit shun jew kiesah

 

image caption

image caption

What's on

10th February 2018

10th February 2018

10th February 2018...
Read more

31st December 2017

31st December 2017

31st December 2017...
Read more