brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 24.12.17

CHICKEN LIVER PATE WITH DRIED FRUIT

Serves 6-8

Ingredients

180g unsalted butter

1 small onion finely chopped

1 garlic clove finely chopped

¾ tsp salt

¼ tsp black pepper

Pinch of grated nutmeg

500g chicken livers

2 tbsp brandy

2 tbsp double cream

55g pistachio nuts, chopped

For the topping

175g redcurrant jelly

2 tbsp lemon juice

1 ½ tbsp water

150g mixed dried cranberries and sultanas

 

Method

-          Heat half the butter in a large frying pan and cook the onion and garlic, stirring, for about 5 minutes until softened

-          Add the salt, pepper, nutmeg and livers and cook, stirring for about 8 minutes, until the livers are cooked on the outside but still pink inside; remove from the heat and stir in the brandy; put into a food processor, add the cream and blend until smooth; tip into a bowl and stir in the pistachios; spoon into a 750ml loaf tin and smooth over the top with a spoon

-          Melt the remaining butter in a small pan, then remove from the heat and stand for 3 minutes; skim off the froth from the butter

-          Spoon the melted butter over the top of the pate to cover the surface, leaving the white milky solids in the base of the pan; chill in the refrigerator for 30-40 minutes until set

-          For the topping heat the redcurrant jelly in a small pan with the lemon juice and water until melted, then simmer for 3 minutes; remove from the heat and stir in the fruit

-          Spoon on top of the pate, cover with clingfilm and chill in the refrigerator for about 3 hours until set

-          You can also spoon the fruit mixture on top when you take out the pate from the loaf tin.

 

PATE TAL-FWIED TAT-TIGIEG BIL-FROTT NIEXEF

Ghal 6-8 persuni

180g butir mhux mielah

Basla zghira mqatta’ rqieq

Sinna tewm imqata’ rqieq

¾ ta’ kuccarina melh

¼ ta’ kuccarina bzar iswed

Ponta noce moscata mahkuka

500g fwied tat-tigieg

2 imgharef brandy

2 imgharef krema doppja

55g pistacci mfarrka

Ghall-wicc

175g jelly tal-passolina hamra

2 imgharef meraq tal-lumi

1 ½ mgharfa ilma

150g zbib u cranberries niexfa, mhallta

 

-          Sahhan nofs il-butir go tagen kbir u sajjar il-basla u t-tewma, fil-waqt li thawwadhom, ghal 5 minuti sakemm jirtabu

-          Zid il-melh, il-bzar, in-noce moscata u l-fwied u sajjar, filwaqt li thawwad, ghal madwar 8 minuti, sakemm il-fwid ikun sar minn barra izda jkun ghadu roza minn gewwa; nehhi minn fuq in-nar u zid il-brandy; poggi go food processor, zid il-krema u farrak sakemm ikollok tahlita lixxa; itfa go skutella u zid il-pistacci; poggi t-tahlita go forma tal-hobz ta’ 750ml u llixxa l-wicc b’mgharfa

-          Dewweb il-kumplament tal-butir; nehhi minn fuq in-nar u hallih joghqod ghal 3 minuti; nehhi l-ixkuma mill-wicc

-          Ferragh il-butir imdewweb fil-wicc tal-pate, izda halli l-likwidu abjad fil-qih; poggi gol-fridge ghal madwar 30-40 minuta sakemm jaghqad

-          Ghal-wicc, sahhan il-jelly tal-passolina hamra mal-meraq tal-lumi u l-ilma u tektek ghal 3 minuti; nehhi minn fuq in-nar u zid il-frott

-          Ferragh fil-wicc tal-pate, ghatti bil-clingfilm u poggi fil-fridge ghal madwar 3 sighat biex jaghqad

-          Tista anke tpogi t-tahlita tal-frott niexef wara li tohrog il-pate minn gol-forma

What's on

1st May 2018

1st May 2018

1st May 2018...
Read more

Good Buys 6th April to 22nd April

Good Buys 6th April to 22nd April

Good Buys 6th April to 22...
Read more