brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 09.12.17

THREE IN ONE ROAST

 

Serves 8-10

Ingredients

350g turkey breast mince

1 Maltese sausage

100g cooked chestnuts, peeled and roughly chopped

50g dried cranberries roughly chopped

750g veal topside

3 sprigs of rosemary

2 ½ kg boneless pork shoulder

50g dried apricots, cut in half

6 sage leaves roughly chopped

Olive oil

Coarse sea salt

 

Method

-          preheat the oven to 180C/Gas 4

-          remove the skin from the Maltese sausage and place in a bowl with the turkey breast mince and chopped chestnuts and mix well; season with salt and pepper

-          form the mixture into a large sausage shape and roll in the chopped cranberries to coat

-          lay the veal flat on a board and place the rosemary on it; put the cranberry coated turkey in the centre and fold the veal around it

-          lay the pork shoulder flat on another board, fat-side down and sprinkle with the chopped dried apricots and sage leaves; place the turkey filled veal on top and fold the pork joint around all the meat; secure with pieces of string, weigh and work out the cooking time*; rub the skin with the olive oil and salt

-          put the meat into the preheated oven and after about 1 hour, cover the ends of the joint with foil

-          remove the joint and stand for 10 minutes before serving

* Cooking time should be 25 minutes per 450g plus 25 minutes

 

TLETT TIPI TA’LAHAM F’ROMBLU WIEHED

Ghal 8-10 persuni

350g ikkapuljat tas-sider ta’dundjan

Zalzett Malti

100g qastan imsajjar, imqaxxar u mqatta’f’bicciet

50g cranberries niexfa mqattgha f’bicciet

750g vitella

3 frieghi kiln

2 ½ kg spalla tal-majjal iddissussata

50g berquq niexef maqsum min-nofs

6 werqiet tas-salvja mqattgha f’bicciet

Zejt taz-zebbuga

Melh ohxon

 

-          sahhan il-forn ghal 180C/Gas4; nehhi l-gilda taz-zalzett Malti u poggih fi skutella flimkien mal-ikkapuljat tad-dundjan u l-qastan; hawwad sew u hawwar bil-melh u bzar

-          rembel din it-tahlita f’forma ta’zalzett kbir; iksi din il-forma fil-cranberries u ara li tinkesa sew

-          iftah il-vitella catta fuq bord u poggi l-klin fuqha; poggi l-ikkapuljat tad-dundjan miksi bil-cranberries fin-nofs taghha u aghlaq il-vitella madwar ir-romblu tal-ikkapuljat

-          iftah l-ispalla tal-majjal fuq bord ohra bin-niha xahmija l’isfel u roxx bil-berquq niexef u l-weraq tas-salvja; poggi r-romblu tal-laham li ppreparajt s’issa fuqha u aghlaq l-ispalla biex tiksi r-romblu kollu; aghlaq sew bl-ispag, ara kemm fiha piz u kkalkula l-hin li hem bzonn biex issir *

-          dahhal il-laham fil-forn u wara madwar siegha, ghatti t-truf bil-fojl

-          ladarba l-laham isir, hallih joqghod ghal 10 minuti qabel isservi

*il-hin ghandu jkun 25 minuta ghal kull 450g u 25 minuta addizzjonali

 

What's on

1st May 2018

1st May 2018

1st May 2018...
Read more

Good Buys 6th April to 22nd April

Good Buys 6th April to 22nd April

Good Buys 6th April to 22...
Read more