brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 02.12.17

SALMON WITH ALMOND STUFFING

Serves 6-8

Ingredients

1 tail end salmon piece filleted about 2kg

Olive oil

Salt and freshly ground black pepper

2 lemons

Bunch parsley, finely chopped

Bunch dill, finely chopped

1 tbsp dried tarragon

1 clove garlic finely chopped

30g breadcrumbs

60g butter melted

75g chopped almonds

 

Method

-          Preheat the oven to 140C/Gas1; place a large sheet of double thickness foil on a large baking tray

-          Place one fillet of the fish, skin side down, on the baking tray; rub all over with olive oil, salt and pepper; finely grate the zest from both lemons and squeeze the juice from one lemon

-          Mix together the herbs, breadcrumbs, lemon zest and juice, garlic, butter and chopped almonds in a bowl; season well

-          Spread the stuffing on the fish fillet and place the other side of the salmon on top and sprinkle any remaining stuffing on top of the fish

-          Tie the salmon tightly in a criss-cross pattern using kitchen string; wrap the foil over the salmon to make a loose but tightly sealed parcel

-          Bake in the oven for about 2 hours until the salmon is cooked through; cool slightly in the foil

-          Remove the foil and place the salmon on a serving plate; garnish with parsley to serve

 

SALAMUN BIL-MILI TAL-LEWZ

Ghal bejn 6-8 persuni

Bicca salamun tan-nahha tad-denb, bla ghadma ta’madwar 2kg

Zejt taz-zebbuga

Melh u bzar iswed midhun frisk

2 lumijiet

Mazz tursin, imqatta’ fin

Mazz xibt, imqatta’ fin

Mgharfa stragun niexef

Sinna tewm imqatta’ fin

30g frak tal-hobz

60g butir imdewweb

75g lewz imfarrak

 

-          Sahhan il-forn ghal 140C/Gas1; poggi bicca foil doppja, kbira fuq dixx tal-forn kbir

-          Poggi wahda mil-fletti tas-salamun, bil-qoxra taht, fuq id-dixx u idlek biz-zejt, il-melh u bzar; hokk il-qoxra tal-lumi u ghasar wahda

-          Hallat flimkien il-hxejjex aromatici, il-frak tal-hobz, il-qoxra tal-lumijja, il-meraq tal-lumi, it-tewm, il-butir u l-lewz go skutella u hawwar sew

-          Ifrexx il-mili fuq il-fletta tas-salamun u poggi l-bicca tas-salamun l-ohra fuqha; roxx xi mili li jkun fadal fil-wicc

-          Orbot sew iz-zewg fletti tas-salamun bl-ispag tat-tisjir; gerbeb il-foil madwar is-salamu biex taghmel pakkett

-          Sajjar gol-forn ghal madwar sigha u kwart  sakemm is-salamun ikun sar; hallih jiksah ftit fil-foil

-          Nehhi minn gol-foil u poggi s-salamun fuq platt kbir li s-servi fih; zejjen bit-tursin u servi

 

 

image caption

image caption