brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 02.12.17

SALMON WITH ALMOND STUFFING

Serves 6-8

Ingredients

1 tail end salmon piece filleted about 2kg

Olive oil

Salt and freshly ground black pepper

2 lemons

Bunch parsley, finely chopped

Bunch dill, finely chopped

1 tbsp dried tarragon

1 clove garlic finely chopped

30g breadcrumbs

60g butter melted

75g chopped almonds

 

Method

-          Preheat the oven to 140C/Gas1; place a large sheet of double thickness foil on a large baking tray

-          Place one fillet of the fish, skin side down, on the baking tray; rub all over with olive oil, salt and pepper; finely grate the zest from both lemons and squeeze the juice from one lemon

-          Mix together the herbs, breadcrumbs, lemon zest and juice, garlic, butter and chopped almonds in a bowl; season well

-          Spread the stuffing on the fish fillet and place the other side of the salmon on top and sprinkle any remaining stuffing on top of the fish

-          Tie the salmon tightly in a criss-cross pattern using kitchen string; wrap the foil over the salmon to make a loose but tightly sealed parcel

-          Bake in the oven for about 2 hours until the salmon is cooked through; cool slightly in the foil

-          Remove the foil and place the salmon on a serving plate; garnish with parsley to serve

 

SALAMUN BIL-MILI TAL-LEWZ

Ghal bejn 6-8 persuni

Bicca salamun tan-nahha tad-denb, bla ghadma ta’madwar 2kg

Zejt taz-zebbuga

Melh u bzar iswed midhun frisk

2 lumijiet

Mazz tursin, imqatta’ fin

Mazz xibt, imqatta’ fin

Mgharfa stragun niexef

Sinna tewm imqatta’ fin

30g frak tal-hobz

60g butir imdewweb

75g lewz imfarrak

 

-          Sahhan il-forn ghal 140C/Gas1; poggi bicca foil doppja, kbira fuq dixx tal-forn kbir

-          Poggi wahda mil-fletti tas-salamun, bil-qoxra taht, fuq id-dixx u idlek biz-zejt, il-melh u bzar; hokk il-qoxra tal-lumi u ghasar wahda

-          Hallat flimkien il-hxejjex aromatici, il-frak tal-hobz, il-qoxra tal-lumijja, il-meraq tal-lumi, it-tewm, il-butir u l-lewz go skutella u hawwar sew

-          Ifrexx il-mili fuq il-fletta tas-salamun u poggi l-bicca tas-salamun l-ohra fuqha; roxx xi mili li jkun fadal fil-wicc

-          Orbot sew iz-zewg fletti tas-salamun bl-ispag tat-tisjir; gerbeb il-foil madwar is-salamu biex taghmel pakkett

-          Sajjar gol-forn ghal madwar sigha u kwart  sakemm is-salamun ikun sar; hallih jiksah ftit fil-foil

-          Nehhi minn gol-foil u poggi s-salamun fuq platt kbir li s-servi fih; zejjen bit-tursin u servi

 

 

image caption

image caption

What's on

Stock Take

Stock Take

Stock Take...
Read more

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock l...
Read more