brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 25.11.17

CHOCOLATE CHRISTMAS CAKE

 

Serves 16

Ingredients

200g raisins

100ml Grand Marnier, plus 1 tbsp extra for drizzling

200g unsalted butter softened

150g dark chocolate

100g walnut halves

200g brown muscovado sugar

4 eggs

200g plain flour

1 tsp ground mixed spice

1 tsp ground cinnamon

½ tsp ground nutmeg

Juice of 1 lemon

200g sultanas

100g mixed peel

100g glace cherries

100g chopped roasted hazelnuts

 

To finish and decorate

150g unsalted butter

300g dark chocolate

1 tsp Grand Marnier

200g marzipan

 

Method

-          Put the raisins in a bowl with the Grand Marnier, cover and leave to soak overnight

-          Preheat the oven to 150C/Gas2; grease a 22cm springform cake tin and line with baking parchment. Melt the dark chocolate in a microwave in 30 second bursts and set aside; dry-toast the walnut halves in a frying pan for 2-3 minutes until golden and set aside

-          Cream together the butter and sugar until light and fluffy; beat in the eggs one at a time, then beat in the melted chocolate; fold through the flour and spices, then stir in the soaked raisins, toasted walnut halves, lemon juice, sultanas, mixed peel, cherries and hazelnuts until you have a smooth batter

-          Pour the mixture into the prepared tin and bake for about 1 hour and 30 minutes until a skewer inserted in the centre of the cake comes out clean; leave to cool on a wire rack. Then use a skewer to poke holes all over and drizzle over 1 tbsp of Grand Marnier

-          To make the ganache, melt the butter and 300g dark chocolate together in the microwave, stir in the 1 tsp orange liqueur, remove from the heat and leave to cool for 2 hours, until you have a spreadable consistency

-          To finish roll out the marzipan and lay over the cake and smooth down; cover with the ganache and allow to set for 30 minutes, then pile up some chocolate curls; decorate to your taste

 

 

 

 

 

 

KEJK TAL-MILIED TAC-CIKKULATA

Ghal 16 il-persuna

200g zbib

100ml u mgharfa likur tal-laring

200g butir mhux mielah imrattab

150g cikkulata skura

100g gewz maqsum min-nofs

200g zokkor ismar muscovado

4 bajdiet

200g dqiq plain

Kuccarina mixed spice mithun

Kuccarina kannella mithun

Nofs kuccarina nocemuskata mithun

Meraq ta’lumija

200g sultana

100g konfettura

100g cirasa

100g gellewz mohmi mqatta’

 

Biex izzejjen u sservi

150g butir mhux mielah

300g cikkulata skura

Kuccarina liquour tal-laring

200g marzipan

 

-          Poggi z-zbib fi skutella mal-likur tal-laring; ghatti u hallihom jixxarrbu matul il-lejl

-          Sahhan il-forn ghal 150C/Gas1; idlek landa tal-forn bil-molla bil-butir u iksiha b’karta strazza; dewweb ic-cikkulata fil-microwave b’intervalli ta 30 sekonda u erfa’f’genb; ixwi n-nofsijiet tal-gewz f’tagen ghal madwar 2 minuti jew 3 sakemm jiehdu kulur dehbi; erfaghhom f’genb

-          Habbat flimkien il-butir u z-zokkor sakemm isiru krema hafifa u ratba; habbat il-bajd wahda, wahda, imbaghad hallat ic-cikkulata mahlula u zid bil-mod id-dqiq u l-hwawar; wara zid iz-zbib li tkun xarrabt, il-gewz moqli, il-meraq tal lumija, is-sultana, il-konfettura, ic-cirasa u l-gellewz sakemm ikollok tahlita uniformi

-          Ferra’ t-tahlita fit-turtiera li tkun ippreparajt u ahmi ghal madwar siegha u nofs sa xhin idahhal sikkina fin-nofs, tohrog nadifa; halli l-kejk jiksah fuq gradilija; xhin jiksah aghmel toqob fil-kelk b’seffud u roxx mgharfa liquour tal-laring fil-wicc tal-kejk

-          Biex taghmel il-ganache, dewed il-butir flimkien mat-300g cikkulata skura fil-microwave; zid kuccarina likur tal-laring u ohrog mill-microwave; halli t-tahlita tiksah ghal saghtejn sakemm il-konsistenza taghha tkun tajba biex tidlek biha

-          Iftah il-marzipan, poggi fuq il-kejk u iksi pulit; ferra’l-ganache u halli l-kejk joqghod ghal 30 minuta; imbaghad poggi nokkli tac-cikkulata fil-wicc u kompli zejjen kif tixtieq

 

image caption

image caption

What's on

Stock Take

Stock Take

Stock Take...
Read more

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock l...
Read more