brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 11.11.17

NUT ROAST WITH CRANBERRIES

Serves 4

Ingredients

150g cashew nuts

150g hazelnuts

125g cooked chestnuts

3 tbsp sunflower oil

2 onions finely chopped

2 celery stalks, finely chopped

100g breadcrumbs

100g cranberries

20 sage leaves, chopped

2 sprigs thyme, chopped

4 sprigs parsley chopped

Salt and freshly ground black pepper

Juice of 1 lemon

2 eggs, beaten

200g spinach

200g goats’ cheese

 

Method

-          Preheat the oven to 180C/Gas 6; grease a 450g loaf tin; put the cashew nuts, hazelnuts and chestnuts into a dry frying pan and toast them over a moderate heat until the nuts are lightly browned

-          Put all the nuts into a food processor and pulse to coarsely chop them

-          Heat the oil in the pan and gently cook the onions and celery until soft; add the garlic, cook for another 2 minutes, then stir in the breadcrumbs; remove the pan from the heat

-          Put the onion mixture into a large bowl, add the nuts, cranberries and herbs; season with salt and pepper, then stir in the lemon juice and the eggs

-          Wash the spinach, then cook it in just the water clinging to the leaves for a few minutes until wilted; drain, then squeeze out any excess liquid

-          Spoon half the nut mixture into the loaf tin, pressing it down with the back of a spoon. Add the spinach, then spread the goats’ cheese on top of the spinach; spoon the remaining nut mixture on top

-          Pack the mixture down firmly and bake in the oven for around 30-40 minutes; leave the loaf to cool a little in the tin before turning out and serving

 

FORMA TAL-LEWZ U CRANBERRIES FIL-FORN

Ghal 4 persuni

150g anakardji – cashew nuts

150g gellewz

125g qastan imsajjar

3 imgharef zejt tal-girasol

2 basliet imqattaghin irqiq

2 bsaten tal-karfus, imqattaghin irqiq

100g frak tal-hobz

100g cranberries

20 werqa tas-salvja mqattaghin

2 frieghi tas-saghtar imqattaghin

4 frieghi tat-tursin imqattaghin

Melh u bzar midhun frisk

Meraq ta’lummija

2 bajdiet imhabbta

200g spinaci

200g gobon tal-moghoz

 

-          Sahhan il-forn ghal 180C/Gas 6; idlek forma tal-hobz ta’450g; poggi l-cashew nuts, il-gellewez u l-qastan go tagen nixef u nkaljhom ghal ftit minuti sakemm jihmaru

-          Poggi l-lewz kollu go food processor u farrak

-          Sahhan iz-zejt go tagen u sajjar bil-mod il-basal u l-karfus; zid it-tewm u kompli sajjar ghal 2 minuti ohra, imbaghad hallat il-frak tal-hobz ma’kollox; nehhi minn fuq in-nar

-          Poggi t-tahlita tal-basal go skutella kbira, zid il-lewz, il-cranberries u l-hxejjex aromatici; hawwar bil-melh u bzar; imbaghad zid il-meraq tal-lumi u l-bajd

-          Ahsel l-ispinaci u sajjarha fl-ilma taghha stess ghal ftit minuti sakemm tidbil; saffiha u ghasar l-ilma kollu zejjed minn go fiha

-          Poggi nofs it-tahlita tal-lewz gol-forma tal-hobz u ghafas l-isfel; ifrex l-ispinaci u l-gobon fil-wicc; poggi l-kumplament tat-tahlita fuq kollox u ghafas sew l-isfel

-          Sajjar gol forn imsahhan ghal madwar 30-40 minuti; halli l-forma tiksah ftit gol-landa qabel ma’tohrogha

 

image caption

image caption

What's on

Stock Take

Stock Take

Stock Take...
Read more

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock lasts

Offer valid until stock l...
Read more