brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 04.11.17

APPLE CHEESECAKE

Serves 8

Ingredients

12 digestive biscuits crushed

85g butter, melted

500g cream cheese

100ml double cream

2 large eggs, plus 2 egg yolks

3 tbsp caster sugar

½ tsp cinnamon

2 apples cubed

3 apples sliced

1 tbsp butter, melted

 

Method

-          Preheat the oven to 150C/Gas2; mix the biscuits and butter and press into a 20cm cake tin; bake for 10 minutes, remove from the oven and cool

-          Put the cream cheese, cream, eggs, sugar and cinnamon into a bowl and beat until smooth; pour a third of the mixture into the tin and add the cubed apple; pour over the remaining mixture and bake for 30-40 minutes until set

-          Remove from the oven and cool; brush the apple slices with butter and grill for one minute each side; place on top of the cake and serve

 

CHEESECAKE TAT-TUFFIEH

Ghal 8 persuni

12 il-gallettina digestive imfarrka

85g butir imdewweb

500g gobon krema

100ml krema doppja

2 bajdiet kbar u zewg isfra tal-bajd

3 imgharef zokkor fin

½ kuccarina trab tal-kannella

2 tuffiehhat mqattaghin f’dadi

3 tuffiehhat is-slajsjati

Mgharfa butir imdewweb

-          Sahhan il-forn ghal 150C/Gas2; hallat flimkien il-gallettini u l-butir u ghafas go forma tal-kejk ta’20cm; ahmi ghal 10 minuti, ohrog mill-forn u kessah

-          Poggi l-gobon krema, il-krema, il-bajd, iz-zokkor u t-trab tal-kannella go skuttella u habbat sakemm it-tahlita tillixxa; ferragh terz tat-tahlita gol-forma tal-kejk u zid id-dadi tat-tuffieh; ferragh il-kumplament tat-tahlita fil-wicc u sajjar ghal 30-40 minuti sakemm taghqad

-          Ohrog minn gol-forn u kessah; idlek is-slajsis tat-tuffieh bil-butir u poggi taht il-grill ghal minuta fuq kull nahha; poggi fuq il-kejk u servi