brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 21.10.17

SALMON BURGERS

 

Makes 5

Ingredients

About 600g potatoes peeled and cut into 2cm cubes

450g salmon fillets

Zest of 1 lime plus wedges or slices to serve

1cm fresh ginger, chopped finely

2 tbsp fresh coriander, chopped

1 tbsp plain flour

3 tbsp vegetable oil

5 tbsp tartare sauce (optional)

5 small, round focaccia

2 medium tomatoes, sliced

Some lettuce leaves, shredded

 

Method

-          Add the diced potatoes to a pan of boiling water; put the salmon fillets in a metal colander and sit it directly over the pan to steam above the potatoes; put the lid on top of the fish; the fish will take about 10 minutes to cook and the potatoes about 15 minutes

-          Remove the fish when it’s ready and leave to cool; drain the potatoes and mash; add the lime zest, ginger, coriander and seasoning and mix well together; break the salmon into chunky flakes, then mix gently into the mashed potato; leave to cool a little

-          Divide the fish mixture into 5, roll into balls, then flatten slightly; dust with flour then carefully shallow fry in the oil for 3-4 minutes each side

-          Split the focaccia in half; lightly toast it and spread the lower half with the tartare sauce if using; place some shredded lettuce and tomato slices on top followed by a salmon burger and the top half of the focaccia and serve

 

BURGERS TAS-SALAMUN

Tohrog 5

Madwar 600g patata mqaxxra u mqatta’ f’dadi ta’2cm

450g fletti tas-salamun

Qoxra mahkuka ta’lime u flieli jew slices biex is-servi

1cm ginger frisk imqatta’fin

2 imgharef kosbor imqatta’

Mgharfa dqiq plain

3 imgharef zejt vegetali

5 imgharef tartare sauce (jekk trid)

5 focaccia tondi zghar

2 tadamiet ta’daqa medju, s-slajsjati

Ftit weraq tal-hass imqatta’

 

-          Itfa d-dadi tal-patata go borma bl-ilma jghali; poggi s-salmun go passatur tal-metal fuqhom biex isiru bil-fwar; poggi l-ghatu fuq is-salamun u hallih isir ghal madwar 10 minuti; il-patata tiehu 15 il-minuta biex is-sir

-          Nehhi l-hut meta jkun lest u hallih jiksah; saffi l-patata u m-maxxja; zid il-qoxra tal-lime, il-ginger, il-kosbor u ftit bzar u melh u hawwad sew flimkien; farrak is-salamun f’bicciet kbar u hallat bil-mod mal-patata; halli t-tahlita tiksah ftit

-          Qassam it-tahlita f’hames blalen u c-catjhom ftit; gerbibhom fid-dqiq u ghaqlihom fiz-zejt ghal madwar 3-4 minuti fuq il-nahha

-          Aqsam il-focaccia minn nofs u t-toastja ftit; idlek il-bicca ta’taht bit-tartar sauce jekk se tuzah u poggi ftit hass u slajsis tat-tadam u burger tas-salamun fil-wicc; poggi n-nofs l-iehor tal-focaccia fuq kollox u servi

 

 

 

 

What's on

Good buys 05.10.18-21.10.18

Good buys 05.10.18-21.10.18

Good buys 05.10.18-21.10....
Read more

21st September opening hours

21st September opening hours

21st September opening ho...
Read more