brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 07.10.17

CHEESE OMLETTE IN A ROLL

 

This is an excellent idea for a school lunch

 

Serves 4

Ingredients

4 large round rolls

110g butter, softened

4 large eggs

1 level teaspoon dried tarragon

1 level tablespoon fresh chives, finely snipped

50g Gruyere cheese grated

Salt and freshly ground black pepper

 

Method

-          Slice the tops off the rolls about a third of the way down to act as a lid; remove the bread from the insides of the rolls but not from the lids; use half of the butter to spread the insides of the rolls

-          In a bowl lightly beat the eggs with a fork and add the herbs, 4 tablespoons cold water and salt and pepper to taste

-          Put a knob of the remaining butter in a small non-stick frying pan, over a fairly high beat, let it start to foam, then add a quarter of the egg mixture and scatter over some of the cheese; let the omelette set briefly before tilting the pan to allow the liquid egg in the centre to flow to the edges and set; fold in half and carefully tip into one of the hollowed-out rolls

-          Make the rest of the omelette rolls in the same way, leaving to cool before putting the bread lids on; serve with a salad of your choice

 

 

PANINI BIL-FROGA TAL-GOBON

Din ir-ricetta ideali bhala snack ghall-iskola

Ghal 4 persuni

 

4 panini tondi kbar

100g butir imrattab

4 bajdiet kbar

Kuccarina mhux imfawra stragun niexef

Mgharfa mhux imfawra weraq tal-kurrat

  selvagg frisk imqatta’rqiq

50g bogon Gruyere mahkuk

Melh u bzar mithun frisk

 

-          Aqta’n-naha ta’fuq tal-panini, madwar terz l’isfel biex tifforma l-ghatu. Haffer il-qalba tal-panina izda tal-ghatu halliha. Uza nofs il-butir biex tidlek il-panini minn gewwa

-          Fi skutella habbat il-bajd b’furketta u zid il-hwawar, 4 mgharef ilma kiesah u melh u bzar skont il-gosti tieghek

-          Poggi ftit mill-butir li jkun ghad fadal f’tagen non-stick u sahhan fuq nar kemxejn gholi sakemm jibda jtella’r-raghwa; zid kwart mit-tahlita tal-bajd u ferrex ftit mill-gobon; halli l-froga ssir fit imbaghad mejjel ftit it-tagen sabiex il-likwidu li jkun fadal fin-nofs jinfirex sa x-xifer tat-tagen u jsir; itwi l-froga fi tnejn u b’attenzjoni aqleb il-froga f’panina

-          Irrepeti l-procedura ghall-kumplament tal-panini; hallihom jikshu qabel tpoggi l-ghatu; servi mal-insalata tal-ghazla tieghek

What's on

Good buys 05.10.18-21.10.18

Good buys 05.10.18-21.10.18

Good buys 05.10.18-21.10....
Read more

21st September opening hours

21st September opening hours

21st September opening ho...
Read more